STS OLIMPIA SULĘCIN

Regulamin głosowania na najpopularniejszego zawodnika w pięćdziesięcioleciu lubuskiej siatkówki

I .Postanowienia Ogólne

1.Niniejszy regulamin(zwany dalej’’ Regulaminem’’) określa ogólne warunki głosowania internetowego w „Plebiscycie na najpopularniejszego siatkarza w latach 1970-2019.

2. Plebiscyt organizowany jest przez Sulęcińskie Towarzystwo Siatkarskie ‘’Olimpia’’ 

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu( zwana dalej uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu

II.  Cel Plebiscytu

1.Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureata

2.Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego

3.Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas „Gali Siatkarza”

4. Informacja o wynikach zostanie opublikowana   21.02.2020 r.

III. Zasady uczestnictwa w głosowaniu internetowym

  1. Można wybrać tylko jednego nominowanego zawodnika.
  2. Po prawidłowym zaznaczeniu opcji plebiscytowej wyświetla się potwierdzenie oddanego głosu
  3. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

V. Komisja

1. nad prawidłowym przebiegiem głosowania  internetowego czuwa  Komitet  Organizacyjny Plebiscytu

VI. Uwagi